نباشی ...

نباشی ...

   ندارم باور هیچ را .

نباشی ...

         یادت را خواهم به خاک سپرد

                                         - نشود ,‌

                                           قلبم را

                                      این دیوانه ساده .

نباشی ...

کاش می دیدم آنگاه

آن را که برای اولین بار گفت :

        " دل به دل راه دارد "

می دیدی با چه خشمی می شکستم

   گردن آن احمق نادان را

        بی جنبه کج پندار .

/ 0 نظر / 20 بازدید