آدمها

   آدمها

   زندگیها

   رنگارنگ از

   نور ِ آبی و سرخ چراغهای چشمک زن

   و بسیاری ازِ اینها از ،

                      - بسیاری از آنها

   زیباتر و پر رنگ تر

   بهتر و

        - درخشان تر .

/ 0 نظر / 14 بازدید